مهارت پدیرش دیگران در کودکان+ قصه کودکانه

مهارت پذیرش دیگران در کودکان

رادیو قصه برای کودکان شما انواع داستان ها را به صورت قصه های کودکانه صوتیو قصه صوتی کودکانه و داستان کودکانه با صدای خاله سمینا آماده کرده است. تعامل اجتماعي يا توانمندي هاي اجتماعي يعني تعامل در جامعه، شناخت روحيه و احساسات دروني خود و ديگران و برخورد صحيح و متناسب با آن ها. رشد انسان مخصوصاً در سال […]

ادامه مطلب و دانلود قصه