سيب جان سلام+ معرفي كتاب

سیب جان سلام (معرفي كتاب)

توی این دلم چند تا غم است فکر می کنم سیب، آدم است فکرهای من نیستند عجیب غصّه می خورم من برای سیب سیب را همه پوست می کنند نصف می کنند گاز می زنند زود می شود سیبشان تمام یک نفر نگفت سیب جان سلام! شعر سيب جان سلام توسط ناصر كشاورز براي كودكان […]

ادامه مطلب و دانلود قصه