مرغ نوک قرمزی+ کاردستی بهاری

مهمترین تاثیر کاردستی بر روی کودکان تقویت قوه خلاقیت است پس ما سعی و تلاش می کنیم که بهترین را به شما آموزش بدهیم کاردستی بهاری امروز ما مرغ نوک قرمزی :

مرغ نوک قرمزی+ کاردستی بهاری

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به صفحه تخم مرغ داریم که دو تا از آن را به صورت منظم و دقیق برش می زنیم و در می آوریم حالا یک مقوا لوله ای نیاز داریم که یک طرف آن را از دو طرف به داخل مدل نمونه تو می دهیم و بعد آن دو تا قالبی که از صفحه تخم مرغ در آوردیم روی آن قرار می دهیم و با چسب می چسبانیم بعد با کاغذ رنگی قرمز تاج آن را در می آوریم و می چسبانیم و تیکه برآمدگی صفحه تخم مرغ را با رنگ قرمز رنگ می کنیم برای نوک آن حالا می توانیم داخل آن دو را دو تا چشم بگذاریم یا دو عدد تخم مرغ را رنگی کنیم و داخل آن قرار دهیم و چشم ها را روی تخم مرغ بچسبانیم حالا کاردستی بهاری ما آماده است.

مرغ نوک قرمزی+ کاردستی بهاری