مرغ مهربون+ کاردستی بهاری

مرغ مهربون+ کاردستی بهاری

درست کردن کاردستی باعث می شود که کودک از عضلاتش استفاده کند و بتواند عضلاتی قوی داشته باشد پس درست کردن کاردستی بهاری ،برای کودک مفید است و کاردستی امروز ما  مرغ مهربون: برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک صفحه تخمه مرغ داریم که می توانیم مدل نمونه یکی از آن را […]

ادامه مطلب و دانلود قصه