ماهی رنگارنگ+ کاردستی بهاره

معلمان و مربیان می توانند کودکان را برای درست کردن کاردستی بهاره همکاری و تشویق کنند و سعی ما دراین سایت یاد دادن بهترین نمونه هایکاردستی بهاره است وکاردستی امروز ما ماهی رنگارنگ:

ماهی رنگارنگ+ کاردستی بهاره

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی به رنگ دلخواه داریم که اول باید آن را مدل نمونه یک طرف از طرف دیگر بزرگتر باشد را تا بدهیم و بعد طرح ماهی را بکشیم و در بیاوریم و با قیچی مدل نمونه برش بزنیم که وقتی آن را باز می کنیم وسط شکم ماهی برش خورده باشد حالا از چند رنگ کاغذ رنگی مختلف مستطیل های باریک و بلند در می آوریم و مدل نمونه به صورت یکی درمیان آنها را رد می کنیم وبا یک کاغذ مشکی چشم آن را هم می گذاریم حالا کاردستی بهاره ما آماده است.

ماهی رنگارنگ+ کاردستی بهاره