قلب کاغذی+ کاردستی بهاره

قلب کاغذی+ کاردستی بهاره

معلمان و مربیان می توانند کودکان را برای درست کردن کاردستی بهاره همکاری و تشویق کنند و سعی ما دراین سایت یاد دادن بهترین نمونه هایکاردستی بهاره است وکاردستی امروز ما قلب کاغذی: برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی داریم که به صورت مستطیل در می آوریم و مدل نمونه […]

ادامه مطلب و دانلود قصه