قصه کودکانه و قرآن

پیدایش داستان در پاسخ به یکی از نیاز های روحی انسان است و تا انسان این موجود پیچیده به حیات خود ادامه دهد، قصه گویی نیز زنده خواهد ماند و همچون رودی حیات بخش جریان خواهد داشت. از آن جایی که یکی از مهم ترین و درعین حال کهن ترین تربیت مذهبی کودکان  نوجوانان تربیت به وسیله ی استفاده از قصه های قرآنی و دینی است. روش های این قصه ها در جان و فطرت کودکان ریشه دوانده،  مفاهیم عمیق را در ساده ترین عبارات بر ذهن و جان آن ها می نشاند. همچنین قصه های قرآنی به عنوان یکی از مصادیق هنر و ادبیات، نقش بسزایی در تربیت کودکان دارد، به این صورت که این قصه ها میتوانند به صورت غیر مستقیم، شخصیت های مذهبی و دینی را به کودکان معرفی کنند تا کودکان بتوانند از آن ها الگو بگیرند.

والدین عزیز شبی آرام را با سایت رادیو قصه کودکانه برای شنیدن قصه شب و قصه کودکانه صوتی برای فرزندان دلبندتان به وجود آورید.

انواع قصه:

۱-قصه واقعی: این نوع قصه ها در زمانی اتفاق افتاده اند، اما دارای جزئیات نیستند و حادثه  تحقق یافته ای را در ظرف زمانی بازگو می کنند.

۲- قصه تمثیلی: برای آوردن ضرب المثل از قصه تمثیلی، می توان یاد کرد که با اضافه شدن تغییرات نویسنده رنگ و لعاب به خود میگرد.  تا مثل خود را عرضه کند و مخاطب نتیجه اخلاقی بگیرد.

۳- قصه تاریخی: این نوع قصه ها درباره ی حوادثی است که یکی از هنگامه های تاریخ محقق شده است، قصه تاریخی، بیان تاریخی و دقیق دارند و به ذکر جزئیات می پردازد.

قصه قرآنی + قصه شب

۴- قصه اسطوره ای: اسطوره یک دروغ محض و یک تحلیل ناب است. و با شخصیت اسطوره ای که در کتب جدید نوشته شده است فرق دارد.

۵-قصه نمادین و سمبلیک: اینگونه قصه ها دارای عناصر نمادین هستند مثل فلان رنگ یا فلان حیوان که در فرهنگ های مختلف نمادی از مظاهر مختلف است.

۶-قصه غیبی: به قصه ای گفته می شود که محتوایش در جهان شهود تحقق پیدا نکرده است و مربوط به عالم غیب است.

تاثیر داستان های قرانی در رشد شخصی کودکان:

پژوهش های انجام شده نشان می دهد که قصه های زیبا واقعی قرآن در رشد شخصیت و رفتار کودکان و نوجوانان تاثیر بسزایی داشته و از ارزش و اهمیت ویژه ای برخور داراست. همچنین داستان های قرآنی به کودکان و نوجوانان کمک می کند تا شناخت لازم را از خود به دست آورند، یا به ویژگی های خاص شخصیت فرد پی ببرند و از درک بالاتری نسبت به پیچیدگی فکری، رفتار انسان و ارتباط این رفتار ، و به این ترتیب به سلامت فکری لازم برسند.

آموزش هوش هیجانی به وسیله ی قصه های قرانی:

آموزش هوش هیجانی به وسیله قصه گویی و با استفاده ازقصه های قرآنی، سبب بروز رفتارهایی مثل درک بهتر مشکلات عاطفی هم سن و سالان خود و احساس همدردی با آن ها می شود. و همچنین در ازبین رفتن نگرش منفی و ایجاد نگرش مثبت در اعمال و حرکات کودک نقش دارد.

تاثیر قصه های قرانی در عزت نفس کودکان:

عزت نفس از اصلی ترین عوامل رشد شخصیت فرد است. که با افزایش آن سبب تغییرات مثبت در سلامت روانی فرد می شود. براین اساس میتوان با نقل داستان های بیان شده از قرآن در هدایت و تربیت و اصلاح کودکان قدم برداشت.

شما میتوانید مارا از طریق رادیو قصه کودکانه برای شنیدن قصه شب و قصه کودکانه صوتی با صدای خاله قصه گو سمینا دنبال کنید