قصه قرآنی + قصه شب

قصه کودکانه و قرآن

پیدایش داستان در پاسخ به یکی از نیاز های روحی انسان است و تا انسان این موجود پیچیده به حیات خود ادامه دهد، قصه گویی نیز زنده خواهد ماند و همچون رودی حیات بخش جریان خواهد داشت. از آن جایی که یکی از مهم ترین و درعین حال کهن ترین تربیت مذهبی کودکان  نوجوانان تربیت […]

ادامه مطلب و دانلود قصه