کاردستی مدرسه + قایق رنگی

ما سعی می کنیم در این سایت به شما جدیدترین و متنوع ترین کاردستی ها را آموزش دهیم پس با ما همراه باشید کاردستی مدرسه امروز ما قایق رنگی:

کاردستی مدرسه+ قایق رنگی

برای درست کردن این کاردستی احتیاج به دو رنگ کاغذ رنگی آبی یکی کمرنگ و یکی پرنگ داریم ابتدا هر دو کاغذ را از وسط نصف می کنیم که به صورت مستطیل نسبتا پهن در بیاید بعد هر دو کاغذ را روی هم گذاشته و تقریبا ۵ سانت از پایین آن را تا می دهیم و مدل نمونه با قیچی برش می زنیم و بعد آن را با دست لول می کنیم و حالت می دهیم که به صورت موج های دریا در بیاید حالا برای درست کردن قایق باید مدل نمونه از کاغذ رنگی های متفاوت آن را به صورت نمونه برش بزنیم و با چسب بچسبانیم و توانیم از کاغذ رنگی زرد برای درست کردن خورشید کنار کارمان استفاده کنیم و برای آن چشم و ابرو بگذاریم که کاردستی مدرسه ما جذاب تر شود حالا قایق رنگی ما آماده است.

کاردستی مدرسه+ قایق رنگی