فرشته مهربون + کاردستی برای مدرسه

معلمان و مربیان می توانند کودکان را برای درست کردن کاردستی برای مدرسه همکاری و تشویق کنند و سعی ما دراین سایت یاد دادن بهترین نمونه هایکاردستی برای مدرسه است وکاردستی امروز ما قاب فرشته مهربون:

فرشته مهربون+ کاردستی برای مدرسهفرشته مهربون+ کاردستی برای مدرسه

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی قرمز یا رنگ دلخواه خودتان داریم و آن را بصورت یک سانت یک سانت تا می دهیم تا مدل بادبزن شود حالا یک کاغذ رنگی سفید را نصف می کنیم و یک قسمت آن را با ماژیک قرمز به صورت نقطه نقطه روی آن می کشیم و دوباره آن را یک سانت یک سانت مدل بادبزن تا می دهیم و از وسط نصف می کنیم و مدل نمونه آن را روی کاغذ رنگی قرمز قرار می دهیم حالا روی کاغذ رنگی سفید یک دایره در می آوریم و یک مسطتیل کوچک و بلند هم برای موهای آن در می آوریم و روی صورت آن می چسبانیم حالا می توانیم با ماژیک چشم و دهان فرشته مهربون را بکشیم حالا کاردستی برای مدرسه ما آماده شده است .

فرشته مهربون+ کاردستی برای مدرسه

فرشته مهربون + کاردستی برای مدرسه

درست کردن کاردستی باعث می شود که کودک از عضلاتش استفاده کند و بتواند عضلاتی قوی داشته باشد پس درست کردن کاردستی برای مدرسه برای کودک مفید است و کاردستی امروز ما فرشته مهربون:

کاردستی مدرسه+ فرشته مهربون

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی داریم که آن را مدل دایره نسبتا بزرگ برش می زنیم و آن را از وسط لا می دهیم و مدل نمونه یک خط روی آن می کشیم و در می آوریم حالا احتیاج به یک قاشق یک بار مصرف داریم که مدل نمونه آن را با چسب ، تیکه ای که برش زدیم می چسبانیم که صورت فرشته مهربون ما درست شود حالا با یک کاغذ رنگی دیگر دو تا الگویی مثل ابر می کشیم و در می آوریم و برای موهای آن استفاده می کنیم حالا با ماژیک روی صورت آن که همان قاشق یکبار مصرف است را طراحی می کنیم حالا کاردستی مدرسه ما که یک فرشته مهربون است آماده است.

کاردستی مدرسه+ فرشته مهربون