شعر كودك (معرفي كتاب كودك)

اشعار زير از مجموعه كتاب هاي حسني است كه منوچهر احترامي براي خردسالان و كودكان سروده است. حسني نگو بلا بگو توی ده شلمرود، حسنی تک و تنها بود. حسنی نگو، بلا بگو، تنبل تنبلا بگو، موی بلند، روی سیاه، ناخن دراز، واه واه واه. نه فلفلی، نه قلقلی، نه مرغ زرد کاکلی، هیچکس باهاش […]

ادامه مطلب و دانلود قصه

شعر شاد كودكانه (معرفي كتاب كودك)

شعر كودك آداب و مفاهيم اساسي زندگي را به كودكان آموزش مي دهد و براي آنها سرگرم كننده و جذاب است. حافظه كودكان از طريق شعرهاي كوتاه و بلند تقويت مي شود؛ آنها مي توانند دايره و گنجينه لغاتشان را افزايش دهند. درياچه آبي دریاچه آبی رنگه توش ماهی و نهنگه ماهی رو موج می […]

ادامه مطلب و دانلود قصه