کاردستی۲۲ بهمن + شرشره کاغذی

ما باید سعی کنیم وقتی کودکمان کاردستی درست می کند آن را تشویق کنیم چون درست کردن کاردستی مدرسه برای فرزندمان باعث می شود حواس بچه گانه کودک تحریک و فعال شود و کاردستی امروز ما کاردستی با کاغذ رنگی :

کاردستی ۲۲ بهمن ۱        کاردستی ۲۲بهمن ۲       کاردستی ۲۲بهمن ۳       کاردستی ۲۲بهمن ۴       کاردستی ۲۲بهمن ۵      کاردستی ۲۲بهمن ۶      کاردستی۲۲بهمن ۷

کاردستی22 بهمن+شرشره کاغذی

برای درست کردن این کاردستی احتیاج به یک کاغذ رنگی به رنگ دلخواه داریم ابتدا کاغذ رنگی را از وسط تا می دهیم  و حدودا دوسانت دوسانت آن را علامت می زنیم و با قیچی برش می زنیم به صورت منظم و دقیق وقتی برش دادیم دوباره از طرف دیگر هم آن را برش می زنیم که وقتی آن را باز می کنیم یک شرشره زیباخیلی زیبا و قشنگ داریم، می توانیم این کار با چند کاغذ رنگی انجام دهیم و با چسب به هم بچسبانیم که شرشره ما بزرگتر شود که بتوانیم از آن برای تزئین کلاس و مدرسه در ایام دهه فجر استفاده کنیم حالا یک کاردستی مدرسه خیلی جذاب و زیبا داریم .

کاردستی22 بهمن+ شرشره کاغذی