آداب و رسوم شب یلدا

امشب چه طولانی، ولی عاشقانه و پرنور است. شب روشن پر امیدی است، که باید در ازدحام نگاه های مهربان بنشینیم و لبخند را به خوبی بدانیم. بنشینیم نفس هامان را با هم یک دل کنیم و خاطرات سرشار را از میان سینه هامان بیرون بریزیم تا خانه ها روشن شود. شمع ها را امشب […]

ادامه مطلب و دانلود قصه