سوال پرسیدن کودکان از والدین + قصه شب

سوال پرسیدن کودکان از والدین

رادیو قصه برای کودکان شما انواع داستان ها را به صورت قصه های کودکانه صوتی با صدای خاله سمینا آماده کرده است. عده ای از والدین، نگران زیاد صحبت کردن و سوال پرسیدن های مکرر کودکانشان هستند، در حالی که زبان به عنوان یکی از عوامل رشد شناختی کودکان محسوب می شود. می توان از این واکنش رفتاری، نقطه قوتی […]

ادامه مطلب و دانلود قصه