کتک زدن پدر و مادر توسط کودک و روش های کنترل آن + بخش اول

کتک خوردن والدین از کودک (دست بزن داشتن کودک) می تواند بسیار ناراحت کننده و شرم آور باشد. بسیاری از والدین از این وضعیت احساس ناامیدی می کنند و فکر می کنند خشونتی که کودک از خود نشان می دهد، به دلیل عدم تربیت درست کودک است و یا این که آنان پدر و مادر خوبی برای کودک خود نبوده اند.

کتک زدن والدین توسط کودک در مواردی اتفاق می افتد و برخوردی که والدین نسبت به این اقدام کودک دارند می تواند بر روی واکنش های رفتاری بعدی کودک اثر بگذارد.

کتک زدن پدر و مادر توسط کودک و روش های کنترل آن + بخش دوم

دلایل کتک زدن والدین توسط کودک:

 دست بزن داشتن تنها مختص به بزرگسالان نیست، بلکه امروز کودکان هم پرخاشگری و دست بزن داشتن را در رفتارهایشان جای داده اند. دلایل زیادی برای کتک زدن والدین توسط کودک وجود دارد. در بعضی از موارد هنگامی که کودکان خشمگین هستند، شروع به کتک زدن والدین خود می کنند، چون نمی دانند چگونه با این خشم درونی خود مقابله کنند.

 بسیاری از کودکان به دلیل عدم کنترل خشم خود، واکنش خشونت و کتک زدن را از خود نشان می دهند. در برخی از موارد کودکان از کتک زدن والدین به عنوان ابزاری برای کنترل آن ها و به کرسی نشاندن حرف خودشان استفاده می کنند. کودک با کتک زدن والدین خود می خواهد به آنان بفهماند تحت هیچ شرایطی از خواسته خود دست نمی کشد.

والدین عزیز برای آگاهی از روش های تربیتی درست به سایت رادیو قصه به قسمت تعلیم و تربیت کودک و برای کودکان خود به قسمت قصه کودکانه صوتی مراجعه کنید.

نحوه بر خورد با کودکی که والدین خود را کتک می زند:

هر زمانی که کودک اقدام به زدن شما کرد، بلافاصله محیط را ترک کنید و این کار را بدون هیچ گونه عصبانیتی انجام دهید، اما کاملا قاطع و محکم باشید.

اگر کودک شما سعی دارد با کتک زدن شما به خواسته های خود برسد، تحت هیچ شرایطی مغلوب او و خواسته اش نشوید و اگر کودک اصرار بیش از حدی را برای اجابت خواسته اش داشت، به او با مهربانی بگوید تا وقتی این رفتار را در او ببینید به هیچ عنوان به حرف او گوش نمی کنید و بلافاصله بعد از این که رفتاری مطلوب را در کودک خود دیدید به سمت او بروید و او را مورد لطف و محبت خود قرار دهید.

 با کوک خود گفت و گوی صمیمانه ای داشته باشید و به طور دقیق آسیب های که از این رفتار به او وارد می شود را به کودک خود گوش زد کنید. برای مثال بگویید که من این رفتارهای تو را دوست ندارم و به شدت از انجام آن ها ناراحت می شوم و یا پیامدهای انجام رفتارش را گوش زد کنید مثلا بگویید اگر به این رفتار و کتک زدن ها ادامه دهی، دیگر برایت هدیه و چیزهاییی را که دوست داری تهیه نمی کنم.

نکته مهمی که به والدین توصیه می شود این است که در سنین خردسالی مهارت های اجتماعی را به کودکشان یاد دهند، زیرا بهترین زمان که می توان الگوهای رفتاری مطلوب را در فرزندان تثبیت کرد، همین سنین خردسالی و قبل از ورود به مدرسه است.

منع کودک از تماشا کردن کارتون هایی که پرخاشگری را ترویج می دهند، افزایش محبت و توجه خود نسبت به کودک، تشویق کردن کودک، فشار نیاوردن به کودک و مخالفت با کودک به دلیل جلوگیری از رفتار خصمانه می تواند از جمله راهکارهایی باشد که برای جلوگیری از رفتارهای ناپسند کودک اعمال شود.

شما می توانید ما را از طریق رادیو قصه برای شنیدن قصه کودکانه صوتی و قصه شب با صدای خاله سمینا دنبال کنید.

کتک زدن پدر و مادر توسط کودک و روش های کنترل آن + بخش دوم