گریه زیاد کودکان+قصه شب

کودکانی که زیاد گریه می کنند + بخش دوم

معمولا کودکان برای نشان دادن خواسته های خود از گریه کردن استفاده می کنند، پس به خودی خود گریه کودک بد نیست و در بسیاری از موارد می تواند مفید باشد. زیرا متوجه می شویم که مشکل کودک چیست و در صدد رفع آن بر می آییم و باید انواع گریه های کودک را بشناسیم […]

ادامه مطلب و دانلود قصه