خانه کاغذی+ کاردستی بهاری

مهمترین تاثیر کاردستی بر روی کودکان تقویت قوه خلاقیت است پس ما سعی و تلاش می کنیم که بهترین را به شما آموزش بدهیم کاردستی بهاری امروز خانه کاغذی:

خانه کاغذی + کاردستی بهاری

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج  به یک لوله مقوایی داریم که یک طرف آن را از دو طرف به داخل تو می دهیم و بعد آنها را به هم نزدیک می کنیم مدل مثلثی حالا برای سقف آن احتیاج به یک کاغذ رنگی داریم که به صورت مربع در می آوریم و بعد از وسط تا می دهیم مدل مثلثی و بعد دوباره از هر دو طرف به داخل تو می دهیم مدل نمونه گذاشته شده و به صورت برعکس آن را تا می دهیم که سقف خانه کاغذی ما درست شود حالا آن را با چسب روی لوله مقوایی می چسبانیم و بعد با ماژیک روی آن پنجره می کشیم و درب آن را می کشیم که می توانیم تیکه درب را با قیچی یا تیغ برش بزنیم که در خانه کاغذی ما باز باشد حالا کاردستی بهاری ما آماده است.

خانه کاغذی + کاردستی بهاری