حلزون کوچولو + کاردستی با کاغذ رنگی

ما سعی می کنیم در این سایت به شما جدیدترین و متنوع ترین کاردستی ها را آموزش دهیم پس با ما همراه باشید کاردستی امروز ما حلزون کوچولو:

کاردستی مدرسه+ حلزون کوچولو

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی نارنجی داریم که دایره منظم و دقیق روی آن در می آوریم و آن را از وسط تا می دهیم تا تنه اصلی حلزون کوچولوی ما باشد بعد روی یک کاغذ رنگی سفید یک دایره کوچکتر از یکی قبل در می آوریم و روی آن را مدل نمونه با ماژیک طراحی می کنیم و روی دایره نارنجی با چسب می چسبانیم حالا دو تا دایره ریز برای چشم های حلزون در می آوریم و دو تا مستطیل باریک و کوچک هم در می آوریم و چشم ها را روی آن با چسب می چسبانیم بعد به روی کاردستی اصلی می چسبانیم حالا کاردستی مدرسه ما که حلزون کوچولو است آماده است.