جوجه کوچولو+ کاردستی بهاره

معلمان و مربیان می توانند کودکان را برای درست کردن کاردستی بهاره همکاری و تشویق کنند و سعی ما دراین سایت یاد دادن بهترین نمونه هایکاردستی بهاره است وکاردستی امروز ما جوجه کوچولو:

جوجه کوچولو+ کاردستی بهاره

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ سفید داریم که نصف آن را به صورت یک سانت یک سانت تا می دهیم مدل بادبزن و بقیه آن را مدل نمونه به صورت نیم دایره برش می زنیم حالا با کاغذ رنگی قرمز پاها و تاج و نوک آن را در می آوریم و می چسبانیم و با ماژیک برای آن چشم می گذاریم و تمام بدن آن را به صورت خال خالی نقاشی می کنیم حالا کاردستی بهاره ما آماده است .

جوجه کوچولو+ کاردستی بهاره

جوجه کوچولو-قصه کودکانه صوتی

گوش کنید:

قصه شب (رادیو قصه)

اسم قصه: جوجه کوچولو?

نویسنده: نوشین فرزین فرد

قصه گو: سمینا ⁦♥️⁩

تنظیم: زینب افسری

متن قصه:

جوجه کوچولو”

یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود.

یه جوجه کوچولو بود که خیلی دوست داشت خواهر کوچولوش دنیا بیاد.

هرروز می رفت کنار تخم خواهر کوچولوش می نشست و نگاه می کرد وبعضی وقتا هم باهاش حرف می زد.

خانم مرغه وقتی می دید جوجه کوچولو خیلی منتظره و دوست ” داره خواهرش دنیا بیاد،لبخندی زد و گفت ” عزیزم!بالاخره یه روز خواهر کوچولوت دنیا میاد .

نگران نباش اما یه روز جوجه وچولو طاقت نیاورد و وقتی دید خانم مرغه خوابیده ، نوک زد به تخم خواهر کوچولوش .

هی نوک زد هی نوک زد تا تخم بشکنه و خواهر کوچولوش دنیا بیاد اما فایده ای نداشت .

دوباره نوک زد و دوباره نوک زد  تا اینکه خانم مرغه از خواب پرید.

وقتی خانم مرغه متوجه نوک زدن جوجه کوچولو شد ،با ناراحتی گفت “نوک نزن. اگه نوک بزنی سر خواهر “.کوچولوت درد می گیره و اونوقت با درد دنیا میاد .

گفتم که صبر کن .

احتمالا فردا  دنیا میاد “جوجه کوچولو با هیجان پرسید  “راست میگی مامان !فردا  دنیا میاد؟ ” خانم مرغه جواب داد “بله عزیزم .

تا فردا صبر کن .

جوجه کوچولو،شب که شد با خیال راحت و به امید دنیا آمدن خواهر کوچولوش ، به خواب رفت.

گروه سنی: الف، ب

آدرس تلگرامی ما:

childrenradio@.