بازی برای حفظ تعادل کودکان

بازی های حرکتی و بازی های تعادلی سبب بهبود اختلال هماهنگی رشدی درکودکان می شوند. بنابراین پیشنهاد می شود برای افزایش آمادگی های حرکتی کودکان، قبل از مدرسه و برای بهبود اختلال های رشدی و تقویت مهارت های حرکتی، برنامه های تمرینی برای استفاده از بازی برای تقویت تعادل در کودکان اجرا شود. 

کودکان از آغاز تا بلوغ، مراحل مختلف رشد را پشت سر می گذارند و به مدد حس و جنبش درباره محیط اطراف خود به تجربه می پردازند. همین که کودک در انجام فعالیتی موفق شود، به تلاش بیشتر برای پرداختن به دیگر تکالیف برانگیخته خواهد شد. در نتیجه حس اعتماد به نفس در کودک پدید می آید و می کوشد تا کارهای سخت تری را انجام دهد و به این وسیله به سطح یادگیری شناختی می رسد.

رادیو قصه برای کودکان شما انواع داستان ها را به صورت قصه های کودکانه صوتی با صدای خاله سمینا آماده کرده است.

راه رفتن به جلو، عقب و پهلو:
کودکان به سمت هدف در نظر گرفته شده در یک مسیر مستقیم یا منحنی که بر روی زمین مشخص شده است حرکت می‌کند، مسیر ممکن است پهن یا باریک باشد، اما مسیر باریک‌تر، تکلیفی اصولا مشکل‌تر است. مسیری که مستلزم راه رفتن با پنجه پا یا پاشنه پا است در مقایسه با راه رفتن در فضاهای وسیع وظیفه ای دشوارتر می‌باشد. گام برداشتن آهسته درمقایسه با گام برداشتن سریع مشکل‌تر و سخت تر است. راه رفتن بدون کفش و جوراب دشوارتر از راه رفتن با کفش است. کودکان باید در همان دوره به عقب و پهلو راه بروند.

بازی برای حفظ تعادل کودکان + قصه صوتی

نگه داشتن کتاب:

یک کتاب روی سر کودک خود بگذارید و بخواهید مسیری را بدون این که کتاب بیفتد، طی کند. برای چالش بیشتر مدل راه رفتن را هر دفعه تغییر دهید، سریع راه برود، به پشت راه برود و …  

اگر با گروهی از کودکان بازی تعادلی کتاب را انجام می‌دهید، بازی را به صورت مسابقه داشته باشید. بچه‌ها را به گروه‌هایی مناسب تقسیم کنید، همانطور که کتاب  روی سرشان هست با موزیک دور اتاق قدم بزنند و برقصند. وقتی کتاب از روی سرشان افتاد باید بی‌حرکت سرجایشان بایستند. برای خارج شدن از حالت بی حرکت یکی از هم تیمی‌ها باید کتاب را از روی زمین برداشته و مجدد روی سر کسی که بی حرکت شده، قرار بدهد. نفری که کمک می‌کند باید تمام مدت که کتاب را از روی زمین بر می‌دارد، تعادل خودش را حفظ کند تا کتاب خودش نیفتد. قبل از شروع بازی تعادلی ، کمی تمرین داشته باشید.

بازی تعادلی راه رفتن روی بند:

بازی جذاب ومناسب برای حفظ تعادل، راه رفتن روی بند است. پس از قرار دادن نخ طناب روی زمین از کودک‌تان بخواهید سعی کند دقیقا روی خط راه برود و تعادلش را حفظ نماید. پاشنه یک پا را جلوی پنجه پای دیگر بگذارد و همینطور به جلو رود.

نشستن و برخاستن:
کودک بر روی زمین با زانوها در حالی که نوک پاها بر روی سطح زمین قرار دارد می‌نشینند. از او خواسته می‌شود که بلند شود و بنشیند. تمرین‌ها تغییر می‌کنند، به این شکل که ابتدا از کودک خواسته می‌شود این کار را با پا بدون استفاده از دست و سرانجام با چشم‌های بسته و باز انجام داد.

پریدن و چرخیدن:
از کودکان خواسته می‌شود که بپرند، پاها را از یک دیگر باز کنند و دست‌ها را بالای سرشان ببرند و دست بزنند. برای تغییر این فعالیت، کودک می‌تواند چرخش‌های ربع دایره، نیم دایره و تمام دایره را داشته باشد یا این که به چپ، راست، بالا و پایین ببرد.