بلوط خندان + کاردستی با کاغذ رنگی

مهمترین تاثیر کاردستی بر روی کودکان تقویت قوه خلاقیت است پس ما سعی و تلاش می کنیم که بهترین را به شما آموزش بدهیم کاردستی مدرسه امروز ما بلوط خندان:

کاردستی مدرسه+ بلوط خندان

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی زرد، قهوه ای و سفید داریم کاغذ رنگی قهوه ای را مدل مستطیل در می آوریم و لا می دهیم وکاغذ رنگی زرد را داخل آن قرار می دهیم و مدل نمونه برش می زنیم و دو طرف کاغذ رنگی قهوه ای را مثل مثلث به تو تا می دهیم حالا با ماژیک مدل نمونه مثل نیم دایره روی کلاهک آن را طراحی می کنیم حالا برای درست کردن برگهای آن به کاغذ رنگی نارنجی وقرمز نیاز داریم که مدل نمونه برگ ها را بکشیم و با چسب از پشت بچسبانیم و از کاغذ رنگی سفید برای چشم های آن استفاده می کنیم و با ماژیک دهان آن را هم می کشیم حالا کاردستی مدرسه ما آماده است .

کاردستی مدرسه+ بلوط خندان