اسباب بازی های مناسب برای سن 3 تا 5 + قصه شب

اسباب بازی های مناسب برای کودکان ۳ تا ۵ سال

آموزش و یادگیری از طریق بازی، در تمام دوران کودکی اتفاق می‌افتد. اما آموزش در سنینی که مغز کودک دیگر توان تفکر منطقی را پیدا کرده است و می‌تواند پدیده‌ها را با یک دیگر مرتبط کند و انطباق دهد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. کودکان سه تا پنج ساله دقیقاً در شرایطی هستند که می‌توانند فرآیند […]

ادامه مطلب و دانلود قصه