چطوري پرواز كنم؟+ معرفي كتاب

چطوری پرواز کنم؟ (معرفي كتاب کودک)

كتاب چطوري پرواز كنم؟ توسط اليور جفرز نوشته شده و مريم رزاقي ترجمه كرده است. اين كتاب کودک تصويري را انتشارات زعفران در سال ۱۳۹۴ در ۴۰ صفحه منتشر كرده است.در اين كتاب خيال پردازي و دوستي را به كودكان گروه  سني «الف» و «ب» آموزش مي دهد. كتاب کودک “چطوري پرواز كنم؟” در مورد […]

ادامه مطلب و دانلود قصه