انتخاب نام مناسب برای پسران

انتخاب نام یکی از عوامل موثر و تاثیرگذار در برندسازی شخصی است. اگر برای انتخاب نام فرزند، نامی به ذهنتان نمی رسد، ابتدا باید با کمک دیگران نام های زیادی را جمع آوری نمایید و سپس از بین آن ها بهترینشان را برگزینید.

برخی نام ها طوری هستند که فقط می توان قبل از آن ها از “آقا” استفاده کرد. برخی نیز به گونه ای اند که “آقا” را باید بعد از آن ها به کار برد. نام هایی هم وجود دارند که با “آقا” تناسب پیدا نمی کنند، چه قبلشان باشد و چه بعدشان.

انتخاب نام مناسب برای پسران+ قصه کودکانه

در بهترین حالت باید نام را طوری انتخاب کرد که آقا را بتوان در پس و پیش آن به کار برد. بنابراین نام مورد نظر خود را با “آقا” یا “خانم” و واژه های مشابه مورد آزمایش قرار دهید.

رادیو قصه برای کودکان شما انواع داستان ها را به صورت قصه های کودکانه صوتی با صدای خاله سمینا آماده کرده است.

انتخاب اسم پسر باکلاس و جدید همراه با معنی و ریشه اسم؛ منتخبی از اسامی پسرانه که شامل اسم‌ پسر خاص، تک، زیبا و شیک شده و به شما در انتخاب نام فرزند پسرتان کمک خواهد کرد.

اسامی پسر زیبا و شیک از تمامی حروف الفبا:

۱-اَرشیا      
معنی: تخت و اورنگ شاهان، گاه، تخت   
ریشه: فارسی

۲-اِرمیا      
معنی: بزرگ داشته شده، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل، همچنین لقب حضرت خضر نبی و لقب حضرت علی (ع) (اسم پسر و دختر)       
ریشه: عربی    

۳- امیرسام   
معنی: نام مرکب از امیر و سام (سام به معنی آتش)    
ریشه: عربی – اوستایی 

۴- امیرعلی  
معنی: امیر و حاکم بزرگ و بلند قدر، پادشاه شریف و توانا.     
ریشه: عربی

۵- آبتین 
معنی: اسم پدر فریدون پادشاه پیشدادی و از شخصیت‌های شاهنامه فردوسی، به معنی روح کامل، انسان نیکوکار 
ریشه: اوستایی – پهلوی 

۶- آرتا 
معنی: پاک، نام پهلوان ایرانی، ارتا (به فتح الف) در اوستا به معنای مقدس آمده است. 
ریشه: فارسی 

۷- آرتین 
معنی: (تلفظ: ārtin) منسوب به آرت، پاکی و تقدس، (به مجاز) پاک و مقدس، (در اعلام) هفتمین پادشاه ماد، آرش، عاقل و زیرک، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان نامدار ایرانی در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی که در تیراندازی بسیار توانا بوده است. 
ریشه: فارسی 

۸- آرسام 
معنی: (تلفظ: ārsām) گونه‌ای دیگر از واژه‌ی آرشام، خرس، زورمند، دارای زور خرس پسر آریارمنه و پدر ویشتاسب از خاندان ‏هخامنشی 
ریشه: فارسی 

۹- آدرین   
معنی: آدریانوس، به فتح ی، یکی از پادشاهان روم که فتوحات زیادی داشت و به ادبیات علاقمند بود.   
ریشه: لاتین 

۱۰- آرشام      
معنی: (تلفظ: āršām) دارای زور خرس، خرس نیرو، (در اعلام) پسر آریامنه و پدر ویشتاسپ از خاندان هخامنشی – به معنی خرس و به معنی زور، دارای زور خرس پسر آریارمنه و پدر ویشتاسب از خاندان ‏هخامنشی           
ریشه: فارسی     

۱۱- آریا        
معنی: (تلفظ: āriyā) آزاده، نجیب، شعبه ای از نژاد سفید که از روزگاران بسیار قدیم در ایران، هند و اروپا ماندگار شده اند، نژاد هند و اروپایی – نژاد هندوارپائیان که در عهدی بسیار کهن با هم زندگی می کردند و بعدها به دو بخش بزرگ تقسیم شدند گروهی به هند و ایران آمدند و گروهی به اروپا رفتند. نام میهن عزیز ما ایران از این‎ ‎کلمه گرفته شده است.      
ریشه: فارسی     

۱۲- آتین       
معنی: در زبان زند و پازند جدید، نو، بوجود آمده   
ریشه: اوستایی – پهلوی  

۱۳- بُرنا        
معنی: جوان؛ شاب، ظریف، خوب، نیک، دلاور.     
ریشه: فارسی  

۱۴- باراد       
معنی: نام کسی که در زمان شاپور یکم پادشاه ساسانی زندگی کرده ونام او در کتیبه کعبه زرتشت آمده است.       
ریشه: فارسی   

۱۵- باربد      
معنی: پسوند محافظ یا مسئول، خداوندِ بار (بارگاه)، پرده‌دار؛ نوازنده و موسیقی دان معروف دربار خسرو پرویز.            
ریشه: فارسی   

۱۶- بهنام       
معنی: دارای نام نیک   
ریشه: فارسی    

۱۷- پَرهام      
معنی: فرشته خوبی، همچنین به معنی پیر همه (پدر همه) می‌باشد. معادل عبری آن آبراهام می‌باشد. نامی است پارسی باستانی و معرب آن ابراهیم است، صورت فارسی ابراهیم.   
ریشه: فارسی     

۱۸- پارسا      
معنی: آن که از ارتکاب گناه و خطا پرهیز کند، پرهیزگار، زاهد، متقی، دیندار، متدین، مقدس؛ عارف، دانشمند.   
ریشه: فارسی  

۱۹- پندار      
معنی: فکر، اندیشه، وهم، گمان، ریشه پنداشتن (اسم دختر و پسر)        
ریشه: فارسی  

۲۰- پویان      
معنی: آن که در حال حرکت به نرمی و آرامی است، روان؛ دونده، دوان، شتابان؛ جوینده؛ جستجو کننده.           
ریشه: فارسی   

۲۱- تیام        
معنی: چشمانم؛ عزیز و گرامی (اسم دختر و پسر)  
ریشه: لری  

۲۲- تکین 
معنی: پهلوان دلاور 
ریشه: ترکی 

۲۳- ثامر 
معنی: میوه دهنده، ثمردهنده 
ریشه: عربی

۲۴- جانيار 
معنی: ياری دهنده جان، نام مورخی از مردم بخارا 
ریشه: فارسی 

۲۵- جهانیار   
معنی: معنی: یاور و یاور مردم جهان        
ریشه: فارسی  

۲۶- حامی      
معنی: منسوب به حام پسر نوح، از اولاد حام؛ آن که پشتیبان و نگهبان کسی یا چیزی است، حمایت کننده، پشتیبان.           
ریشه: عربی 

۲۷- چاوه 
معنی: عزیز 
ریشه: کردی 

۲۸- دارا        
معنی: برخوردار از چیزی یا در اختیار دارنده‌ی چیزی، صاحب، مالک، ثروتمند؛ (به مجاز) خداوند    
ریشه: فارسی 

۲۹- دانا        
معنی: دارای عقل و تجربه، خردمند، عاقل، دارای علم و آگاهی، عالم، علیم.         
ریشه: فارسی   

۳۰- حَنیف 
معنی: درست و پاک، راستین؛ معتقد به یگانگی خداوند، خداپرست پیش از ظهور اسلام 
ریشه: عربی 

۳۱- خوشیار 
معنی: دوست و یار شاد و شادمان. 
ریشه: فارسی

۳۲- داراب 
معنی: دارنده؛ در شاهنامه نام شاه ایران از سلسله‌ی کیانی، نام شهرستانی در جنوب شرقی استان فارس. 
ریشه: فارسی

۳۳- رُهام       
معنی: در شاهنامه پهلوان ایرانی، (در عربی) پرنده‌ای که شکار نکند.     
ریشه: فارسی  

۳۴- راستین    
معنی: حقیقی، واقعی، راست قامت           
ریشه: فارسی   

۳۵- زامیاد     
معنی: زاده فرشتگان، نگهبان زمین، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم           
ریشه: فارسی 

۳۶- ذاکر 
معنی: آنکه خدا را ستایش می‌کند، آن که ذکر خدا می‌گوید؛ یاد کننده‌ی خدا؛ یاد کننده 
ریشه: عربی 

۳۷- رودین 
معنی: فرزند پسر 
ریشه: فارسی 

۳۸- زانیار 
معنی: یار دانا و دانشمند 
ریشه: کردی 

۳۹- زاهد 
معنی: پارسا، پرهیزکار 
ریشه: عربی 

۴۰- زکریا 
معنی: زکریای نبی از پیامبران بنی اسرائیل 
ریشه: عبری 

۴۱- زهیر 
معنی: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخسرو پادشاه کیانی 
ریشه: فارسی

۴۲- ژیار 
معنی: شهرنشینی، تمدن؛ زندگی شهروندان 
ریشه: کردی 

۴۳- ژیوار 
معنی: زندگی 
ریشه: کردی

۴۴- سامی      
معنی: عالی، بلند مرتبه، بلند؛ منسوب به سام پسر نوح نبی (ع) 
ریشه: فارسی           

۴۵- سامیار 
معنی: ثروتمند           
ریشه: فارسی           

۴۶- سبحان   
معنی: پاک، منزه؛ از نامهای خداوند         
ریشه: عربی

۴۷- سامیار 
معنی: ثروتمند 
ریشه: فارسی 

۴۸- سانیار 
معنی: دارای عزت و قدرت و کیفیت 
ریشه: فارسی 

۴۹- شادمهر 
معنی: ویژگی آن که دارای شادی و مهربانی است. 
ریشه: فارسی 

۵۰- شادیار 
معنی: شاد و خوشحال 
ریشه: فارسی 

۵۱صابر 
معنی: صبور، صبر کننده، شکیبا؛ از نامهای خداوند 
ریشه: عربی 

۵۲- صوفی 
معنی: اخترشناس، پیرو یکی از فرقه‌های تصوف، درویش 
ریشه: عربی

۵۳- طاها       
معنی: طه، نگارش فارسیانه طه می‌باشد.   
ریشه: عربی

۵۴- عارف     
معنی: آن که از راه تهذیب نفس و تفکر، به معرفت خداوند دست می‌یابد، دانا، آگاه، نام شاعر ایرانی قرن چهاردهم، عارف قزوینی            
ریشه: عربی

۵۵- عرشیا  
معنی: ملکوتی آسمانی، مرکب از عرش + الف نسبت            
ریشه: عربی

۵۶- فربد  

معنی: دارای شکوه و جلال، باشکوه، شکوهمند، مناعت، بزرگی، نام پسرانه زیبا   
ریشه: فارسی           

۵۷- فرجاد  
معنی: فاضل و دانشمند 
ریشه: اوستایی – پهلوی  

۵۸- کارن      
معنی: شجاع و دلیر، نام فرزند کاوه آهنگر و هم چنین اسم سردار لشکر مهرداد شاهزاده اشکانی که علیه اشک بیستم (گودرز) قیام کرد.  
ریشه: فارسی           

۵۹- کامران    
معنی: آن که در هر کاری موفق است، چیره، مسلط   
ریشه: فارسی           

۶۰- کامیار     
معنی: کامیاب، آنکه کام و نشاط دوست اوست، کامروا و پیروز            
ریشه: فارسی 

۶۱- لیبرا       
معنی: آزاده، رها (به کسر ب)    
ریشه: لاتین 

۶۲- مارتیا     
معنی: آدمی، انسان      
ریشه: اوستایی – پهلوی           

۶۳- ماکان      
معنی: آنچه بوده است. 
ریشه: عربی

۶۴- طَهورا 
معنی: از واژه‌های قرآنی به معنی پاک کننده، تطهیر کننده؛ (به مجاز) پاک و پاکیزه. 
ریشه: عربی 

۶۵- طاها 
معنی: طه، نگارش فارسیانه طه می‌باشد. 
ریشه: عربی

۶۶-  ظهیر 
معنی: پشتیبان، یاور 
ریشه: عربی

۶۷- عماد 
معنی: (تلفظ: emād) ستون، (به مجاز) آن که بتوان بر او تکیه کرد، نگاه دارنده، تکیه گاه 
ریشه: عربی 

۶۸- عمید 
معنی: عاشق و بی قرار، همچنین بزرگ قوم، سرور و تکیه گاه طایفه 
ریشه: عربی 

۶۹- قباد 
معنی: محبوب، شاه محبوب، سرور گرامی؛ در شاهنامه پهلوان ایرانی 
ریشه: فارسی 

۷۰- قدیر 
معنی: توانا، قادر؛ از نامها و صفات خداوند
ریشه: عربی

۷۱- گلباد 
معنی: کلباد، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران پهلوان تورانی 
ریشه: فارسی 

۷۲- گوشیار 
معنی: نام حکیمی از فارس 
ریشه: فارسی

۷۳- لاوان 
معنی: لابان، عبری از عربی، لین، سفید، نام پدر همسر یعقوب (ع)
ریشه: عبری 

۷۴- لیبرا 
معنی: آزاده، رها (به کسر ب)
ریشه: لاتین

۷۵- مَهدیار 
معنی: (مَهد = (به مجاز) سرزمین، کشور، میهن + یار (پسوند محافظ و مسئول))، محافظ و نگهبانِ سرزمین و میهن 
ریشه: فارسی – عربی 

۷۶- مَهیار 
معنی: ماهیار 
ریشه: فارسی 

۷۷- مِهراب 
معنی: دارنده‌ی جلوه‌ی آفتاب و کسی که تابش مهر دارد. 
ریشه: فارسی 

۷۸- مِهراد 
معنی: (مِه = مِهتر، بزرگتر + راد = جوانمرد)، جوانمرد مِهتر و بزرگتر 
ریشه: فارسی 

۷۹- مِهران 
معنی: به معنی دارنده‌ی مهر 
ریشه: فارسی 

۸۰- مِهربُد 
معنی: محافظ یا نگهبان مهربانی و محبت؛ (به مجاز) شخصِ مهربان 
ریشه: فارسی

۸۱- نادین 
معنی: در جریان، پویا و پرتحرک، الهه رودخانه، جاری 
ریشه: فارسی 

۸۲- نامور 
معنی: نام آور، مشهور 
ریشه: فارسی 

۸۳- نامی 
معنی: منسوب به نام، معروف، مشهور 
ریشه: فارسی 

۸۴- ناهیرا 
معنی: روشنایی، نور 
ریشه: آشوری 

۸۵- نشاط 
معنی: شادی، خوشی، سرزندگی 
ریشه: عربی

۸۶-  نیکان 
معنی: منسوب به نیک 
ریشه: فارسی 

۸۷- نیوان 
معنی: مرد دلیر، شجاع، پهلوان 
ریشه: کردی 

۸۸- واتیار 
معنی: سخنگو 
ریشه: کردی 

۸۹- واران 
معنی: نامی که مورخان یونانی به پادشاهان ایرانی که نامشان بهرام بوده داده‌اند. 
ریشه: یونانی 

۹۰- وارتان 
معنی: نام پسر بلاش اول پادشاه اشکانی 
ریشه: ارمنی 

۹۱- هامون 
معنی: زمین هموار و بدون پستی و بلندی، نام دریاچه‌ای در سیستان 
ریشه: فارسی 

۹۲- هامی 
معنی: سرگشته و حیران 
ریشه: فارسی 

۹۳- یاسان 
معنی: لایق و سزاوار، نام یکی از پیغمبران باستانی ایران، در دساتیر کتابی به نام نامه شت و خشور به او نسبت داده شده است. 
ریشه: فارسی 

۹۴- یاسر 
معنی: شترکُش که گوشت قسمت کند، آسان، چپ، طرف چپ، نام پدر عمار، از یاران خاص پیامبر 
ریشه: عربی 

۹۵- یاسین 
معنی: نام سوره‌ای در قرآن کریم 
ریشه: عربی 

۹۶- یاشا 
معنی: به معنی زنده باد!، آفرین! زنده باشی 
ریشه: ترکی 

۹۷- یاشار 
معنی: جاویدان، همیشه زنده، زندگی کننده 
ریشه: ترکی

۹۸- یزدان 
معنی: خداوند، ایزد، در مذاهب ثنوی، خدای خیر و نیکی، ایزد مقابلِ اهریمن است. 
ریشه: فارسی 

۹۹- یورام 
معنی: خداوند بر من است. 
ریشه: عربی 

۱۰۰- یونا 
معنی: به معنی خداوند می‌دهد، نام دیگر حضرتِ یونس (ع) 
ریشه: عربی