بیماری های شایع در کودکان + قصه صوتی

بیماری های شایع در کودکان + بخش دوم

کودکان نوپا و پیش دبستانی تمایل دارند که هرچیزی را لمس کنند دست هارا به دهان ببرند و نزدیک به هم بازی کنند. بنابراین شما در حال مبارزه ای از پیش تعیین شده هستی، هرچند اگر اطلاعات بیشتری در زمینه بیماری های کودکان داشته باشید آمادگی بیشتری برای شناسایی عواملی خواهید داشت که سبب درد […]

ادامه مطلب و دانلود قصه