بی حوصلگی و افسردگی کودکان و روش های درمان آن + قصه صوتی

بی حوصلگی و افسردگی کودکان و روش های درمان آن + بخش دوم

افسردگی، نوعی اختلال خلق یا اختلال عاطفی در انسان است. کودکان و نوجوان نیز ممکن است، به سبب شدت فشار های روحی ناشی از مرگ یکی از اطرافیان (به خصوص والدین آن ها)، رفتار عجیب و غیر طبیعی خانواده، خشونت ، ناامنی و عدم ثبات خانواده به علت اعتیاد  پدر یا مادر، و یا به علت اختلافات خانوادگی […]

ادامه مطلب و دانلود قصه