قانون مداری در کودکان

رادیو قصه کودک برای کودکان شما انواع داستان ها را به صورت قصه های کودکانه صوتیو قصه صوتی کودکانه و داستان کودکانه با صدای خاله سمینا آماده کرده است.

بسیاری از پدر و مادرها فقط محبت بی قید و شرط بدون گذاشتن خط قرمز و محدودیت را در خانه خود اعمال می کنند و در طول زمان از نارضایتی دائمی فرزند خود تعجب می کنند. در صورتی که علت این نارضایتی دائمی رفتارهای خود آن هاست.

به محض این که امری به حالت قانون در خانه درمی آید، اولین احساسی که به همه دست می دهد، دافعه نسبت به آن است و طبیعی است که کودکان هم نسبت به آن دافعه داشته باشند. نکته این جاست که آموزش و اجرای قانون از اوایل دوران کودکی شروع می شود و چنانچه این آموزش دیر آغاز شود، در آینده جا انداختن آن بسیار سخت و دشوار خواهد بود.

بهترین سن برای آموزش مهارت های اصلی زندگی سنین ۳ تا ۸ سالگی است و اگر یک سری مهارت ها و آموزش ها را در این فاصله سنی به کودک یاد دهیم، می توانیم مطمئن باشیم که زندگی فردی اجتماعی سالمی در پیش خواهد داشت.

همچنین بهترین سن برای آموزش احترام به قانون در کودکی، ۵ تا ۷ سالگی است و کودک در این سنین است که می تواند معنای قانون را با اعمال صحیح آن در خانه و خانواده دریابد.

بچه های نازنین برای شنیدن قصه های صوتی کودکانهوقصه شببا صدای خاله قصه گو سمینا برای گروه های سنی(الف، ب، ج) به سایترادیو قصه مراجعه کنید.

قانون چیست:

قانون مجموعه ای از «بایدها» و «نبایدها» است و به ما می گوید چه کارهایی را باید انجام دهیم و چه کارهایی را نباید انجام دهیم. قانون مشخص می کند کسی حق ندارد اموال دیگران را بدون اجازه بردارد و اگر کسی چنین کند نام او را «دزد» می گذارند و به زندان می اندازند.

قانون مشخص می کند کسی اجازه ندارد وقتی چراغ قرمز است عبور کند و اگر کسی چنین کند جریمه می شود. قانون مشخص می کند کسی حق ندارد به کسی صدمه بزند و اگر چنین کند یا جریمه می شود یا زندانی.

قانون مداری در کودکان + قصه کودک

و حتی قانون در خانواده هم به این اشاره می کند که اگر کسی قوانین ایجاد شده را زیر پا بگذارد باید در برابر آن تنبیه شود.

 اولین شرط وضع قانون این است که کودکان نیز باید در تعیین مقررات و محدودیت ها حق صحبت داشته باشند و باید فرصتی به آنان داده شود تا فکر و احساس خود را بازگو کنند، حتی یک کودک پنج تا شش ساله نیز می‏ تواند با شما صحبت و در وضع یک قانون منصفانه، کمک کند، اما شنیدن حرف‏ هایش به این معنا نیست که به طور حتم، سخنش را پذیرفته و از خواسته‏ های خود کوتاه بیایید.

باید توجه داشته باشید که در مقابل مقاومت کودک در پذیرفتن و انجام قوانین وضع شده در منزل، نباید با خشونت با او برخورد کنید.

مشارکت در انجام کارها:

نظارت کردن به صورت آمرانه هیچگاه به خوبی یک همکاری فعالانه تاثیرگذار نیست. ابتدا خودتان کارها را شروع کنید تا کم کم کودکان نیز ترغیب به شروع کردن بشوند. در حینی که آن ها روش کار را می آموزند و دیگر نیازی به همکاری شما ندارند، می توانید قدری آهنگ پخش کنید و کار خودتان را انجام دهید. و یا می توانید از زمان نظافت اتاق به عنوان زمان گپ و گفت با بچه‌تان استفاده نمایید.

رادیو قصه از طریق قصه های صوتی و داستان های کودکانه سعی دارد که شبی آرام برای فرزندان شما به وجود آورد.

قانون مداری در کودکان + قصه کودک

گاهی کودک در انجام کارهایش به کمک نیاز دارد و نباید این کمک را از او دریغ کرد زیرا به طور ناخواسته کودک را از انجام کارهای روزانه می ترسانیم. هنگامی که آن ها درخواست کمک می کنند و ما با آغوش باز آن را می پذیریم و کمک می کنیم، کودک درس های مفیدی می آموزد: کودک یاد می گیرد با لبخندی به دیگران کمک کند. متوجه می شود کمک خواستن از دیگران اشکالی ندارد. در ضمن یاد می گیرد بدون انتظار به دیگران کمک کند. برعکس این قضیه هم خوب است. از کودک خود برای انجام کارها کمک بگیرید.

بعضی وقت ها هم ضرورت ایجاد می کند که در انجام نظم و قانون مصر باشید تا کودکان بیشتر حواس خود را جمع کنند. نادیده گرفتن قوانین توسط پدر و مادر همه چیز را زیر سوال می برد و به کودکان می آموزد که گاهی می توان از حد و حدود تعیین شده پا فراتر گذاشت.

ناگهان و بی‏ مقدمه، قانون و محدودیت وضع نکنید اجازه دهید کودکان قبل از رعایت محدودیت، از وجود محدودیت و مقرراتی که وجود دارد، آگاه باشند