نقاشی کودک و افزایش مهارت های آن+ قصه کودکانه

نقاشی کودک و افزایش مهارت های آن + بخش اول

نقاشی کردن کودک در واقع تجسم کردن و به تصویر کشیدن رویاها و تخیلات و احساسات و حالات درونی است. این نقاشی ها در برگیرنده فواید بسیاری است، هرچند اکثر پدر و مادرها به نقاشی های کودک شان به چشم خط خطی کردن های ساده و یا آثاری برای تکمیل کلکسیون یادگاری های کودکی می […]

ادامه مطلب و دانلود قصه