آموزش آداب معاشرت به کودکان + قصه صوتی

آموزش آداب معاشرت به کودکان + بخش دوم

فرزندان ما سرمایه‌های آینده جامعه، کشور، والدین و سرپرستان نسل‌های آینده هستند. باید در تربیت و پرورش آن ها نهایت دقت، حوصله و آگاهی را به کار برد. آموزش آداب معاشرت به کودکان + بخش اول والدین موظف هستند به فرزندان خود آداب معاشرت با دیگران را بیاموزند و مواردی را که در ارتباط با […]

ادامه مطلب و دانلود قصه
آموزش آداب معاشرت به کودکان + قصه شب

آموزش آداب معاشرت به کودکان + بخش اول

بسیاری از کودکان، از رفتارهای بد و ناپسند خود آگاهی ندارند و باید به آن ها آموزش هایی را در این زمینه دهیم. آموزش آداب معاشرت به کودکان یعنی این که، نه تنها چه کاری را کودک باید انجام ندهند، بلکه باید چه کاری را انجام دهند. آموزش آداب اجتماعی به کودک را هر چه […]

ادامه مطلب و دانلود قصه