آموزش آداب معاشرت به کودکان + قصه شب

آموزش آداب معاشرت به کودکان + بخش اول

بسیاری از کودکان، از رفتارهای بد و ناپسند خود آگاهی ندارند و باید به آن ها آموزش هایی را در این زمینه دهیم. آموزش آداب معاشرت به کودکان یعنی این که، نه تنها چه کاری را کودک باید انجام ندهند، بلکه باید چه کاری را انجام دهند. آموزش آداب اجتماعی به کودک را هر چه […]

ادامه مطلب و دانلود قصه