گربه نازنازی + کاردستی با کاغذ رنگی

درست کردن کاردستی باعث می شود که کودک از عضلاتش استفاده کند و بتواند عضلاتی قوی داشته باشد پس درست کردن کاردستی با کاغذ رنگی برای کودک مفید است و کاردستی امروز ما گربه نازنازی:

کاردستی مدرسه+ گربه نازنازی

 

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی به رنگ مورد علاقه خودتان یا کاغذ سفید داریم اول باید روی کاغذمان مدل نمونه عکس گربه نانازی را که خیلی آسان و ساده است بکشیم به صورت یک مستطیل نسبتا پهن و صورت آن را با ماژیک بکشیم و همچنین پاهای آن را بعد به صورت دقیق مدل نمونه جاهای نقطه چین را تا دهیم و با چسب بچسبانیم حالا یک مستطیل باریک و بلند در می آوریم و سر آن را فر می دهیم و برای دم گربه نانازی استفاده می کنیم حالا کاردستی مدرسه ما آماده است .

کاردستی مدرسه+ گربه نازنازی

لک لک نوک قرمزی + کاردستی با کاغذ رنگی

درست کردن کاردستی باعث می شود خلاقیت کودکانمان بیشتر شود و تلاش ما در این سایت برای کمک کردن به کودکان است که بهترین کاردستی مدرسه را آموزش ببینند و کاردستی امروز ما لک لک نوک قرمزی:

کاردستی مدرسه+ لک لک نوک قرمزی

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی سفید و قرمز داریم ابتدا روی کاغذ سفید صورت و تنه لک لک نوک قرمزی را می کشیم و با قیچی به صورت دقیق در می آوریم و آن را با ماژیک مشکی دور گیری می کنیم و روی کاغذ رنگی قرمز نوک و پاهای آن را می کشیم و در می آوریم برای درست کردن پاهای لک لک نوک قرمزی مدل نمونه مستطیل باریک  و بلند در می آوریم و یک سانت یک سانت آن را لا می دهیم و با چسب می چسبانیم حالا کاردستی مدرسه ما که یک لک لک نوک قرمزی است حاضر شده .

کاردستی مدرسه+ لک لک نوک قرمزی

کاردستی سیب سبز + کاردستی با کاغذ رنگی

مهمترین تاثیر کاردستی بر روی کودکان تقویت قوه خلاقیت است پس ما سعی و تلاش می کنیم که بهترین را به شما آموزش بدهیم کاردستی مدرسه امروز سیب سبز:

برای درست این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی سبز داریم می توانیم ابتدا روی آن طرح اولیه سیب را بکشیم و چهار تا مستطیل باریک و بلند هم در می آوریم و هر دو طرف مستطیل ها را به اندازه یک سانت به تو لا بدهیم حالا با ماژیک مشکی طرح اولیه سیب سبزمان را دور گیری می کنیم و یک برگ هم برای سیب سبزمان در می آوریم و با ماژیک خط های روی آن را می کشیم حالا مستطیل ها را به صورت ضربدری روی سیب سبزمان می چسبانیم می توانیم از دو تا چشم متحرک برای قشنگ تر شدن کارمان استفاده کنیم حالا کاردستی مدرسه ما حاضر است .

کاردستی مدرسه+ سیب سبز

بلوط خندان + کاردستی با کاغذ رنگی

مهمترین تاثیر کاردستی بر روی کودکان تقویت قوه خلاقیت است پس ما سعی و تلاش می کنیم که بهترین را به شما آموزش بدهیم کاردستی مدرسه امروز ما بلوط خندان:

کاردستی مدرسه+ بلوط خندان

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی زرد، قهوه ای و سفید داریم کاغذ رنگی قهوه ای را مدل مستطیل در می آوریم و لا می دهیم وکاغذ رنگی زرد را داخل آن قرار می دهیم و مدل نمونه برش می زنیم و دو طرف کاغذ رنگی قهوه ای را مثل مثلث به تو تا می دهیم حالا با ماژیک مدل نمونه مثل نیم دایره روی کلاهک آن را طراحی می کنیم حالا برای درست کردن برگهای آن به کاغذ رنگی نارنجی وقرمز نیاز داریم که مدل نمونه برگ ها را بکشیم و با چسب از پشت بچسبانیم و از کاغذ رنگی سفید برای چشم های آن استفاده می کنیم و با ماژیک دهان آن را هم می کشیم حالا کاردستی مدرسه ما آماده است .

کاردستی مدرسه+ بلوط خندان

حلزون کوچولو + کاردستی با کاغذ رنگی

ما سعی می کنیم در این سایت به شما جدیدترین و متنوع ترین کاردستی ها را آموزش دهیم پس با ما همراه باشید کاردستی امروز ما حلزون کوچولو:

کاردستی مدرسه+ حلزون کوچولو

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی نارنجی داریم که دایره منظم و دقیق روی آن در می آوریم و آن را از وسط تا می دهیم تا تنه اصلی حلزون کوچولوی ما باشد بعد روی یک کاغذ رنگی سفید یک دایره کوچکتر از یکی قبل در می آوریم و روی آن را مدل نمونه با ماژیک طراحی می کنیم و روی دایره نارنجی با چسب می چسبانیم حالا دو تا دایره ریز برای چشم های حلزون در می آوریم و دو تا مستطیل باریک و کوچک هم در می آوریم و چشم ها را روی آن با چسب می چسبانیم بعد به روی کاردستی اصلی می چسبانیم حالا کاردستی مدرسه ما که حلزون کوچولو است آماده است.

کاردستی روباه مکار + کاردستی برای مهدکودک

معلمان و مربیان می توانند کودکان را برای درست کردن کاردستی برای مهدکودک همکاری و تشویق کنند و سعی ما دراین سایت یاد دادن بهترین نمونه هایکاردستی مدرسه است وکاردستی امروز ما روباه مکار:

کاردستی مدرسه+ روباه مکار

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتباج به یک کاغذ رنگی نارنجی داریم که ابتدا کاغذ رنگی را مدل مثلثی تا می دهیم و اضافه آن را قیچی می کنیم حالا سر مثلث را دوباره به داخل تا می دهیم و دو سر مثلث را مدل مثلی به داخل تا می دهیم مثل نمونه که سر روباه مکار ما حاضر شود حالا با استفاده از کاغذ سفید دو تا دایره در می آوریم وبرای لپ ها آن استفاده می کنیم و همچنین دو تا مثلث برای روی گوش های آن حالا دماغ آن را با استفاده از کاغذ مشکی در می آوریم و می چسبانیم و با استفاده از ماژیک چشم های آن را می گذاریم و بدن آن را هم مدل نمونه در می آوریم و می چسبانم و با استفاده از ماژیک همه بدن و صوت روباه را خال خالی می کنیم حالا کاردستی مدرسه ما آماده است.

کاردستی مدرسه+ روباه مکار

کاردستی مدرسه+ گربه ملوس

درست کردن کاردستی باعث می شود که کودک از عضلاتش استفاده کند و بتواند عضلاتی قوی داشته باشد پس درست کردن کاردستی مدرسه برای کودک مفید است و کاردستی امروز ما گربه ملوس:

کاردستی مدرسه+ گربه ملوس

برای درست کردن این کارستی ابتدا احتیاج به یک مقوا استوانه ای شکل داریم که می توانیم بگوییم بزرگترها آن را به ما بدهند حالا سر لوله استوانه ای را مدل عکس گذاشته شده هر دو طرف را به داخل لا می دهیم که گوش های گربه ملوس ما باشد حالا از یک کاغذ رنگی قهوه ای می توانیم برای درست کردن دم آن استفاده کنیم که یک مستطیل نسبتا بزرگ در می آوریم و سر آن را لول می کنیم و با چسب می چسبانیم حالا یک دایره متوسط در می آوریم و حالا می توانیم از بیرون دو تا چشم محرک برای گربه ملوس مان استفاده کنیم اول دایره را می چسبانیم بعد چشم ها روی آن می چسبانیم که جذاب تر باشد حالادو تا نیم دایره برای پاها و همچنین برای دست های آن استفاده می کنیم حالا گربه ملوس ما حاضر است.

کاردستی مدرسه+ گربه ملوس

کاردستی مدرسه+ گیلاس خوشمزه

معلمان و مربیان می توانند کودکان را برای درست کردن کاردستی مدرسه همکاری و تشویق کنند و سعی ما دراین سایت یاد دادن بهترین نمونه هایکاردستی مدرسه است وکاردستی امروز ما گیلاس خوشمزه :

کاردستی مدرسه+ گیلاس خوشمزه

برای درست کردن کاردستی گیلاس خوشمزه ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی قرمزبرای درست کردن خود گیلاس داریم که باید مستطیل های نسبتا باریک در بیاوریم و آن را لول کنیم و با چسب مدل نمونه بچسبانیم حالا برای درست کردن سیخ گیلاس خوشمزه احتیاج به یک کاغذ رنگی سبز داریم که ابتدا یک مسطتیل بلند و باریک در می آوریم و از آن برای سیخ گیلاس خوشمزه و دو تا برگ هم با همان کاغذ رنگی سبز در می آوریم و برای برگهای گیلاس خوشمزه استفاده می کنیم حالا یک کاردستی مدرسه خیلی خوشگل و زیبا داریم که گیلاس خوشمزه است.

کاردستی مدرسه+ گیلاس خوشمزه

کاردستی مدرسه+ گلدان کاکتوس

ما در این سایت تمام سعی و تلاش خود را می کنیم که بهترین ها را به شما کودکان عزیز آموزش دهیم و کاردستی مدرسه امروز ما گلدان کاکتوس:

کاردستی مدرسه+ گلدان کاکتوس

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک مقوا استوانه ای داریم که از آن برای گلدان کاکتوس استفاده می کنیم باید دور آن را با کاغذ رنگی بپوشانیم حالا  به یک مقوا برای زمینه کارمان احتیاج داریم بعد گلدان را به صورت ایستاده روی آن می چسبانیم حالا احتیاج به یک کاغذ رنگی سبز داریم که اول یک مستطیل نسبتا بزرگ در می آوریم و سر آن را با چسب می چسبانیم و برای تنه اصلی کاکتوس استفاده می کنیم حالا مستطیل های کوچک تر در می آوریم و سر آنها را به هم با چسب می چسبانیم و مدل نمونه روی بقیه کار با سوار می کنیم حالا از یک کاغذ رنگی دیگر دایره های نسبتا کوچک در می آوریم و از آنها برای گلهای کاکتوس استفاده می کنیم حالا کاردستی مدرسه ما حاضر است یک گلدان کاکتوس زیبا و قشنگ.

کاردستی مدرسه+ گلدان کاکتوس

کاردستی مدرسه+ حلقه مهربانی

مهمترین تاثیر کاردستی بر روی کودکان تقویت قوه خلاقیت است پس ما سعی و تلاش می کنیم که بهترین را به شما آموزش بدهیم کاردستی مدرسه امروز ما حلقه مهربانی:

کاردستی مدرسه+ حلقه مهربانی

برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتیاج به یک کاغذ رنگی داریم که روی آن را با پرگار یا یک غالب دایره نسبتا بزرگ در می آوریم و داخل آن را هم خالی می کنیم حالا برای درست کردن قلبها احتیاج به چند کاغذ رنگی با رنگهای متفاوت داریم که آنها را مدل مستطیل های یک اندازه باید در بیاوریم و آنها را از وسط تا بدهیم و مدل قلب را بکشیم و برش بزنیم حالا که قلب های ما آماده است آنها را یکی یکی روی حلقه ای که از قبل در آوردیم  می چسبانیم حالا حلقه مهربانی ما که می توانیم از آن به جای قاب عکس هم استفاده کنیم آماده است حالا یک کاردستی مدرسه خیلی زیبا داریم.