کاردستی مدرسه+ روباه مکار

کاردستی روباه مکار + کاردستی برای مهدکودک

معلمان و مربیان می توانند کودکان را برای درست کردن کاردستی برای مهدکودک همکاری و تشویق کنند و سعی ما دراین سایت یاد دادن بهترین نمونه هایکاردستی مدرسه است وکاردستی امروز ما روباه مکار: برای درست کردن این کاردستی ابتدا احتباج به یک کاغذ رنگی نارنجی داریم که ابتدا کاغذ رنگی را مدل مثلثی تا می […]

ادامه مطلب و دانلود قصه