درک جنسیت در کودکان + قصه شب

درک جنسیت در کودکان + بخش دوم

والدین تنها وظیفه ی تهیه نیازهای اساسی کودک مثل غذا و پوشاک و … را ندارند، بلکه باید آگاهی و تربیت جنسی را نیز از طریق صحیح و مناسب به فرزندان خود آموزش و منتقل کنند. اگر راهنمایی های درست  و به موقع از سوی والدین انجام نشود، امکان دارد که فرزندان شما گرفتار کسانی […]

ادامه مطلب و دانلود قصه
درک جنسیت در کودکان + قصه شب

درک جنسیت در کودکان + بخش اول

کودکان از بدو تولد دارای نوعی حس کنجکاوی نسبت به مسائل محیط اطراف خود و از جمله نسبت به بدن خود دارند. آگاهی و کنجکاوی شدید آن ها نسبت به کارکردهای بدن خود از نوپایی آغاز می شود و تا دوران بلوغ او ادامه می یابد. کودکانی که نحوه کار کرد بدن خود را می […]

ادامه مطلب و دانلود قصه